Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Gemeentelijk beleid

De maatregelen zoals omschreven in deel 1 van dit Projectplan zijn getoetst aan de vigerende bestemmingsplannen van gemeente Alphen-Chaam, te weten:

  • Markdal, onherroepelijk (vastgesteld 12-12-2019), identificatie NL.IMRO.1723.BPBG2010MARKDAL-VS02;

  • Buitengebied Alphen-Chaam 2010, geconsolideerd (12-06-2018), Identificatie NL.IMRO.1723.buitengecon-0001

Uit deze toetsing en uit overleg met gemeenten is gebleken dat de voorgenomen activiteiten niet in strijd zijn met de huidige bestemmingen. Omdat dit Projectplan gecoördineerd in procedure wordt gebracht (zie deel III), zijn de maatregelen die zijn opgenomen in dit Projectplan vrijgesteld van een aanlegvergunning (Wabo; zie paragraaf 2.1.2).