Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud in het gebied wordt uitgevoerd door diverse partijen. De te onderhouden onderdelen, de verantwoordelijke, de wijze van onderhoud en de gemaakte afspraken tussen partijen wordt vastgelegd in de beheer- en onderhoudsplan. In bijlage A15 is een overzichtskaart van de beheerelementen en een tabel met verantwoordelijkheden opgenomen. Dit is de basis voor het nog op te stellen beheer- en onderhoudsplan.