Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Wijze waarop het werk wordt uitgevoerd

In deze paragraaf wordt beschreven waar in de uitvoering rekening mee dient te worden gehouden. Hierbij worden de technische uitvoering, planning, uitvoeringsvoorwaarden en duurzaamheid behandeld.