Colofon

Titel iReport:

Definitief Projectplan Waterwet Herinrichting Markdal-Zuid

Ondertitel:

Boven Mark tussen Belgische grens en stuw Galder

Referentie:

BG9342-MI-RP-230803-0847

Status:

1.0/Definitief

Datum:

3 augustus 2023

Projectnaam:

Markdal

Projectnummer:

BG9342

Auteur(s):

J. Vermeulen, J. van de Ven en C. van Doveren

Opgesteld door:

J. Vermeulen, J. van de Ven en C. van Doveren

Gecontroleerd door:

J. van de Ven en C. van Doveren

Datum:

2 mei 2023

Goedgekeurd door:

C. van Doveren

Datum:

2 mei 2023

Classificatie

Project gerelateerd

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit iReport worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het iReport is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit iReport, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.