Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Uitvoeringsvoorwaarden

De voorwaarden die het bevoegd gezag en/of eigenaren koppelen aan de vergunning, ontheffingen of toestemming worden door Waterschap Brabantse Delta opgenomen in het uitvoeringscontract en uitvoeringsontwerp en worden gedurende de uitvoering nageleefd.