Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Duurzaamheid

Tijdens de uitvoering wordt de uitstoot van stikstof en koolstofdioxide zoveel mogelijk beperkt door de inzet van duurzaam materieel en efficiënte werkmethoden. Bij het opstellen van het uitvoeringsontwerp en de uitvoeringsovereenkomst met de aannemer is duurzaamheid een belangrijk thema. Hierbij moet onder andere worden gedacht aan duurzaam grondverzet en gebruik van duurzame materialen. In de volgende fase waarin de maatregelen worden gedetailleerd richting een uitvoeringscontract, vindt een nadere uitwerking plaats van onder meer de keuze voor duurzame materialen, de inzet van duurzaam materieel en circulariteit. Zo wordt de tijdelijke V-overlaat en tijdelijke kokerduiker dusdanig ontworpen dat deze na ontmanteling op een andere locatie kan worden toegepast. Het doel van de maatregelen en voorschriften is om concreet invulling te geven aan duurzaamheidsdoelen in de aan te besteden werken voor Waterschap Brabantse Delta.