Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Technische uitvoering

De werkzaamheden binnen dit project bestaan grotendeels uit natuurtechnisch grondverzet (het graven, dempen van watergangen) en het aanbrengen, aanpassen en verwijderen van civieltechnische kunstwerken. Gedurende de uitvoering dient de werkwijze zo goed als mogelijk te worden afgestemd op het terrein en de weersomstandigheden. Doel hiervan is schade aan de bodem door spoorvorming en bodemverdichting te voorkomen. Waar nodig worden rijplaten toegepast om schade te voorkomen bij de aan- en afvoerroutes. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met trillingen in de bodem om schade aan bebouwing te voorkomen. Het Waterschap stelt samen met de aannemer (in een bouwteam) bij de uitwerking van het uitvoeringsontwerp een werkplan op, waarin de wijze van uitvoering van alle werkzaamheden is beschreven.