Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Beperken van nadelige gevolgen

In deze paragraaf is een beschrijving gegeven van de te treffen voorzieningen, gericht op het voorkomen, het ongedaan maken of het beperken van blijvende nadelige gevolgen van het plan en van tijdelijke nadelige gevolgen van de uitvoering. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot financiële compensatie toegelicht.