Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Beleid en regelgeving

Het Projectplan dient te passen binnen het vastgestelde waterbeleid. Dit betreft de volgende niveaus:

  • Europees beleid;

  • Nationaal beleid;

  • Provinciaal en subregionaal beleid;

  • Waterschapsbeleid;

  • Gemeentelijk beleid.