Informatie afbeelding: Royal HaskoningDHV

Legger, beheer en onderhoud en monitoring

In deze paragraaf zijn wijzigingen in de legger en het beheer en onderhoud beschreven. Daarnaast is beschreven hoe hydrologische situatie na uitvoering van de maatregelen wordt gemonitord.